Wie zijn wij

Wij zijn christenen die gepassioneerd zijn in het werk van God.
God heeft ons geroepen en geopenbaard om op deze manier zijn werk voort te zetten.
Wij stellen ons open voor mensen die willen bidden en danken en lofprijzen.

MattheĆ¼s 6 vers 6: “Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen.”

Gebed is niet alleen bedoeld om onze noden bij God bekend te maken.
Als je wilt leren genieten van God , dan mag je ontdekken dat gebed in de eerste plaats een manier is om te genieten.

God verlangt ernaar dat we meer tijd nemen om te bidden en in zijn nabijheid te komen.
Dan kan hij ons omhelzen, troosten en opbouwen door zijn Heilige Geest.